C L B

Vrij CLB Limburg Afdeling Sint-Truiden
Gazometerstraat 7
3800 Sint-Truiden
011 58 62 10
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
https://www.vclblimburg.be/sinttruiden


We bieden gratis informatie, hulp en begeleiding aan leerlingen, ouders en school. We werken samen met de school, maar we behoren er niet toe. Jij en je kind kunnen dus gerust los van de school bij ons terecht.
Het CLB zal steeds, indien de interne zorg van de school onvoldoende blijkt, een belangrijke rol opnemen wanneer we vaststellen dat de zorg moet uitgebreid worden. In dat geval zullen we ook de ouders en de leerling betrekken. Als de school aan het CLB vraagt om je kind te begeleiden, zal die begeleiding enkel starten als de ouders van de leerling jonger dan 12 jaar daarmee instemmen. Vanaf de leeftijd van 12 jaar geldt dat de leerling in principe zelf deze instemming kan geven. De leerling en de ouders worden in elk geval zo veel mogelijk betrokken bij de verschillende stappen van de begeleiding.

Enkele voorbeelden waarvoor je als leerling van het basisonderwijs bij het CLB terecht kan:

Je vind het niet leuk op school.
Je mama en papa maken veel ruzie.
Je begrijpt niet altijd wat de juf of meester vertelt.
Je lichaam verandert en je hebt daar vragen over.
Je maakt je zorgen.
Je wordt gepest op school.
Je weet niet voor welke richting je in het middelbaar moet kiezen.


Enkele voorbeelden waarvoor je als ouder bij het CLB terecht kan:

Je kind heeft problemen op school.
Je kind spijbelt.
Je hebt vragen over vaccinaties.
Je maakt je zorgen over je kind.
Mijn kind wordt gepest op school.
Jullie hebben hulp nodig bij het kiezen van een studierichting.


meer info: zie het schoolreglement of via deze PDF van het CLB

 

 

CLB Ch@t – DEL your problems, Take CTRL of your life

Zit je ergens mee? Wil je iets veranderen in je leven? Zoek je een studierichting? Je wil je beter in je vel voelen, maar je kan er moeilijk over praten? CHAT dan!
Op CLB Ch@t kan je terecht met al je kleine en grote zorgen, veilig, gratis en anoniem! Opgeleide medewerkers van het CLB staan klaar om jou een luisterend oor te bieden en samen met jou te zoeken naar een gepaste oplossing!
Voor wie? Leerlingen 3de graad lager onderwijs en secundair onderwijs en voor ouders.
Hoe? Surf op je tablet, smartphone of laptop naar www.clbchat.be

 

 

Luizen

Luizen zijn een jaarlijks terugkomend probleem. Om dit op een doeltreffende manier te bestrijden, heeft onze school in overleg met CLB en oudercomité een luizenkriebelteam opgericht.
Alle leerkrachten hebben zich geëngageerd om hier deel van uit te maken onder begeleiding van het CLB.
Voor meer info, zoals bv het stappenplan na een vakantie, zie het schoolreglement.